Stichting Precious School Support

nieuws


Water project. Er zijn plannen om voor de school een waterpomp te slaan zodat de school door de dag heen schoon water heeft. Het waterbedrijf heeft niet een regelmatige en niet altijd een schone watertoevoer. De Hofsteestichting ondersteunt het project met 1.000 euro. We gaan met het project aan de slag.


Examen centrum. De school heeft bij het ministerie van onderwijs een aanvraag ingediend voor een eigen examencentrum. Hiervoor zijn enkele bouwkundige aanpassingen gedaan. In 2021 is het examencentrum goedgekeurd. De leerlingen van grade 7 kunnen nu in de eigen school examen doen.


Grade 7 scores. De leerlingen van de laatste klas op de basisschool, grade 7, hebben in 2017, 2018, 2019 en 2020 boven het landelijk Zambiaanse gemiddelde gescoord. Dit is een mooie prestatie om trots op te zijn.


In 2019 heeft de school in Sesheke een zestal kinderen die geen schoolgeld kunnen betalen op school omdat ze b.v. een ouder missen.


In 2018 heeft de stichting een bedrag van 400 euro ontvangen van twee kerkvrienden in Nederland. Hiervan hebben we speelgoed en kerstkado’s gekocht en uitgedeeld aan kinderen in Sesheke in het ziekenhuis en kinderen die slachtoffer zijn van mensensmokkel en opgevangen worden in de gevangenis. Een deel van het bedrag is aan een vrouwengroep in de katholieke kerk in Sesheke gegeven.


Begin 2018 heeft de stichting Overal uit Nijmegen een donatie van 3.000 euro beschikbaar gesteld. In 2019 zijn hier twee extra klaslokalen en toiletten mee afgebouwd o.a. het schilderwerk, vloertegels, elektriciteit en schoolmeubels. Met hartelijk dank aan Stichting Overal.


9 februari 2017 is Marijn Israëls na een tragisch auto-ongeluk om het leven gekomen. Zij was een enhousiast en gedreven iemand voor de kinderen en mensen in Chipata en Sesheke in Zambia, en secretaris van de stichting.


In 2015 hebben twee mensen uit Spanje twee maanden op de school meegedaan. De kinderen waren enthousiast.


In 2014 zijn twee mensen uit Nederland drie maanden het lerarenteam in Sesheke komen versterken. Met verschillende extra activiteiten voor de kinderen. Van beide kanten blij en verrast.


Begin 2014 heeft de school ook een vergunning gekregen voor een primary school. Na een goed opstartjaar met een enthousiast lerarenteam zijn er zo'n 100 kinderen in vier klassen nursery school (kinderopvang en groep 1 en 2) en startende klassen primary school (groep 3 tot en met 8).


Eind 2013 hebben we vrienden en kennissen uitgenodigd om de school- en stichtingplannen met elkaar door te nemen. Dit heeft zo'n duizend euro aan donaties gegeven. Hiervan is speelgoed en schoolmateriaal van Nederland naar Zambia verstuurd en voor twee extra klaslokalen bouwmateriaal gekocht.


In 2012 zijn oudere ex-lepra mensen gesteund met eten en de bouw van twee huisjes vanuit de parochie in Sesheke en Lelystad, zie het 'kalisowe'-verslag.