linksVoor meer info en nieuwtjes zie de facebook pagina van de Bart Precious Pre & Primary School. 

Voor andere initiatieven en projecten in Zambia zie www.platformzambia.nl 

Voor meer achtergrond over de sociaal economische situatie in Zambia zie de film Stealing Africa te vinden op www.filmsforaction.org